OLIVÉ C-22 RAL 300ml

OLIVÉ

7.99
COLOR
Unitats caixa
  • 12

• Segellats perimetrals d'estanquitat en finestres i portes.

• Segellat entre panells prefabricats de formigó.

• Juntes perimetrals i de connexió en fusteria d'alumini, fusta i PVC.

• Excel·lent adhesió multisoporte.

• Permanentment elàstic.d

• Curat ràpid