BRIDA NYLON POLIAMIDA 6.6 NEGRE

INDEX

0.99
BRIDES
Unitats caixa
  • 100

Brida nylon 6.6 negre.

Brides de niló dentat fets de poliamida 6.6 per a la fixació de accessoris de filferro, preses, canonades i envasos. El niló negre està fabricat amb poliamida i carboni negre: per a aplicacions externes (més altes) resistència a la radiació ultraviolada). Resistència elevada a olis alcalins, greixos, productes petroliers, dissolvents clorats. La resistència limitada als àcids. No resistència als àcids de quitrà. Resines sense halogen. Segons la norma UNE-EN 62275. Xarxes de cable aprovades per UL segons el Reglament núm. E343871. CE aprovació segons la normativa 2006/95 / CE