Informació addicional

JOC 4 D'ALICATES PER A VOLANDERES PLUS UNIOR 532PLUS/1DP

UNIOR TOOLS

96.50 59.59

código

Dim.

Artículo

Unidades

Artículos

621188

140

532PLUS/1DP

1

Alicates per a volanderes exteriors, boca recta

621196

140

534PLUS/1DP

1

Alicates per a volanderes exteriors, boca corba

621204

140

536PLUS/1DP

1

Alicates per a volanderes interiors, boca recta

621212

140

538PLUS/1DP

1

Alicates per a volanderes interiors, boca corba

Perfil: