TH6D – El camí cap a la soldadura perfecte.

08/03/2016

Seguiment de junta per una soldadura perfecte.

Gràcies al seguiment òptic de junt mitjançant el sistema TH6D, és possible obtenir processos de soldadura de gran qualitat. La combinació de tecnologia làser i la recopilació d'imatges gràcies a sensors optics, permeten realitzar correccions online a la trajectòria de la soldadura. Sense necessitat de contacte amb la peça de treball i sense ser afectat pel fum i la llum del procés, el TH6D és un sistema compatible amb gran quantitat de processos de soldadura.